Ochrona twarzy i wzroku

Właściwa ochrona oczu i twarzy pomaga uniknąć urazów, które mogą przyczynić się do pogorszenia jakości życia.

Sprzęt chroniący oczy i twarz może osłaniać przed czynnikami mechanicznymi, chemicznymi, biologicznymi, promieniowaniem, czynnikami termicznymi i – w przypadku spawaczy – przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym podczas spawania.

Nasza oferta obejmuje szeroki wybór okularów ochronnych, gogli, osłon twarzy i osłon spawalniczych.