SZKOLENIA BHP

Szkolenia dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI) to ważny element dbania o bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy. Podczas szkoleń pracownicy uczą się, jak prawidłowo używać ŚOI dedykowanych do zagrożeń na ich stanowisku pracy i zminimalizować ryzyko wypadków.

Cel szkolenia:

  • Przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy, mającej na celu zapobieżenie wypadkom oraz konsekwencjom ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy.
  • Omówienie różnych rodzajów środków ochrony oraz ich zastosowań.
  • Zapoznanie uczestników z prawnymi podstawami stosowania i wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej, zasadami identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego w kontekście doboru odpowiednich środków ochrony.
  • Przedstawienie przykładów odpowiednich środków ochrony indywidualnej dla różnych stanowisk pracy, na których występują szkodliwe i niebezpieczne czynniki.

Korzyści po szkoleniu:

  • Uczestnicy będą w stanie wskazać odpowiednie środki ochrony indywidualnej dedykowane do konkretnych stanowisk pracy oraz do występujących na nich zagrożeń.
  • Będą wiedzieć, jak prawidłowo stosować konkretne środki ochrony indywidualnej, jakie są ich cele oraz jak mogą zapobiegać zagrożeniom.
  • Nauczą się właściwie identyfikować oznaczenia na środkach ochrony indywidualnej, co ułatwi wybór odpowiednich środków i pozwoli uniknąć nietrafionych zakupów.
  • Dowiedzą się, jak sprawdzić, czy dany środek ochrony indywidualnej spełnia swoje założenie i zapewnia pracownikowi ochronę przed występującym zagrożeniem.
  • Będą w stanie analizować zagrożenia na różnych stanowiskach pracy w celu ich eliminacji lub maksymalnego ograniczenia.