Mają zastosowanie podczas prac, w których występuje zagrożenie czynnikami mechanicznymi, chemicznymi i biologicznymi lub promieniowaniem i czynnikami termicznymi. W zależności od funkcji, wyróżniamy takie środki ochrony jak okulary, gogle, osłony twarzy oraz osłony spawalnicze.