Odzież robocza niezbędna jest w sytuacjach, gdy ubrania pracownika mogą ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu oraz gdy wymagają tego stosowane technologie i higiena pracy. Z kolei ubrania ochronne podlegają obowiązkowej certyfikacji i stosuje się ją podczas prac w miejscach, gdzie występują szkodliwe czynniki. Mogą to być: wysoka lub niska temperatura, ogień, niebezpieczne substancje chemiczne i biologiczne, prąd, wilgoć, słaba widoczność, zranienie lub przeniknięcie przez skórę szkodliwych czynników.